0 Poslanie spoločnosti – Mistelo

Poslanie spoločnosti

Mistelo sa zrodilo spolu s myšlienkou výberu najlepších návrhov a riešení pre zákazníka. Naši analytici zhromažďujú informácie o spotrebiteľských trhoch o preferenciách zákazníkov, stanovených trendoch a perspektívnych oblastiach, pričom zohľadňujú faktory, ako sú demografické a kultúrne. Na základe spracovaných vstupných údajov formulujeme projekt produktového portfólia pre konkrétny trh. Výsledkom je sériová výroba vybraných umeleckých riešení.

Vzhľadom na štruktúru predaja zákazníkov a na základe technických špecifikácií pre nich vyvíjame produktové portfóliá alebo linky pod jednotlivými značkami. Ponúkané návrhy získavajú naši špecialisti na významných svetových výstavách alebo hotové riešenia sa kupujú vo veľkých európskych tapetárňach.

Aby sme dosiahli zaručený úspech v spolupráci s nami, distribútori tapiet začnú spolupracovať so zavedením našej vlastnej rady Impéria. Napríklad jednu z kolekcií môžete vidieť na našej webovej stránke.

Ak chcete rozvíjať svoje podnikanie výberom a vlastným sortimentom, kontaktujte nás so žiadosťou.

Vždy sa tešíme na partnerský beh!